W labiryncie życia nie ustawiono drogowskazów.

Każdy błądzi, kręci się, a później szuka właściwego wyjścia.

Tylko którą drogę wybrać, aby dotrzeć do celu?

 

 

 
  W gąszczu zdarzeń Kłębowisko przeżyć Splątani tu i teraz Dżungla samotności  
 

Prawda często jest brana za pozór, pozór zaś za prawdę.

Zamknięty krąg: czujesz się źle, bo brałeś i bierzesz, by nie czuć się źle.

Więcej ludzi utonęło w kieliszku, niż w morzu.

Nić życia jest mieszanym włóknem, dobro i zło przewijają się razem.

 
 

Warsztaty przedstawiające rzetelne informacje na temat faktów i mitów związanych z mediami. Uzależnienie od internetu, telefonu i telewizji. Cyberprzemoc.

Warsztaty dostarczające uczniom informacji na temat narkotyków i dopalaczy, a także przedstawiające zagrożenia wynikające z ich zażywania.

Warsztaty podejmujące problem uzależnienia od alkoholu i nikotyny.
Odpieranie błędnych
przekonań normatywnych.

Warsztaty na temat agresji   wśród młodzieży. Zjawiska agresji słownej, fizycznej, emocjonalnej. Agresor i ofiara.

 
 

PRZEJDŹ

PRZEJDŹ

PRZEJDŹ

PRZEJDŹ

 


Do udziału w warsztatach z zakresu profilaktyki uzależnień
zapraszamy od lutego 2018 r.