Centrum Edukacji Ego Partum

ul. Powstańców Wielkopolskich 9 lok. 60
06-413 Ciechanów

NIP: 566-104-18-95
REGON: 368230947

mail: poczta@egopartum.edu.pl
telefon: + 48 606 488 628
rachunek bankowy: 67 1050 1025 1000 0092 4654 1537

 
Załączniki, które można pobrać i wypełnić przed konkursem
1. Zgoda rodzica na udział dziecka w konkursie
2. Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych