Potrenuj przed konkursem  
     
 

 
 

Konkurs ortograficzny dla uczniów klasy 3, 4, 5, 6 i 7 Szkoły Podstawowej,
a także dla klasy 2 i 3 Gimnazjum
(zróżnicowanie grup wiekowych)