Językowe zagadki Ambrożego Kleksa

 
     
 

Droga Uczennico, drogi Uczniu,

 

jest nam niezmiernie miło, że weźmiesz udział

w ogólnopolskim konkursie „ Językowe zagadki Ambrożego Kleksa”,

który odbędzie się 07.11.2017 r.

 

Opracowaliśmy dla Ciebie wskazówki, w jaki sposób dobrze się do niego przygotować.

Mamy nadzieję, że nie tylko poszerzysz swoją wiedzę, ale także odniesiesz sukces.

 

 

Przeczytaj rozdział 4 „Akademii Pana Kleksa”

Akademia Pana Kleksa

 

 

Przypomnij sobie wiadomości dotyczące rzeczownika:

Rzeczownik

 

 

Powtórz wiadomości związane z czasownikiem i bezokolicznikiem:

Czasownik

 

 

Czy pamiętasz, czym jest wyrażenie przyimkowe?

Wyrażenie przyimkowe

 

 

Zajrzyj do informacji związanych z przymiotnikiem i przysłówkiem:

Przymiotnik

Przysłówek

 

 

Sprawdź swoją wiedzę dotyczącą liczebników:

Liczebnik

 

 

Utrwal sobie, że rodzina wyrazów:

to grupa wyrazów, które posiadają ten sam rdzeń, czyli wywodzą się od jednego wyrazu podstawowego, np.

dom – domek – domeczek – domisko – domowy – domownik – podomka – domator

 

 

Przypomnij sobie, czym różni się synonim od antonimu:

 

Synonim – inaczej wyraz bliskoznaczny; wyraz lub dłuższe określenie, które znaczy to samo co inne słowo lub jest na tyle zbliżone, że można nim zastąpić to drugie w odpowiednim kontekście.

 

Antonim – inaczej wyraz przeciwstawny; oznaczający przeciwieństwo, odwrotność znaczeniową innego terminu.

 

Przećwicz wiedzę związaną z frazeologizmami:

Frazeologia

Pochodzenie frazeologizmów

 

 

Zapamiętaj wiadomości dotyczące budowy wiersza:

 

Podmiot liryczny – osoba mówiąca w wierszu.

Adresat wypowiedzi – osoba, do której skierowane są słowa podmiotu lirycznego.

Środki stylistyczne - środki używane w szeroko pojętej sztuce, mające na celu wywołanie u odbiorcy pożądanych emocji,

środki artystycznego wyrazu.

Wers - jedna linijka w wierszu.

Strofa - wyodrębniony graficznie i rytmicznie zespół wersów, powtórzony w tym samym kształcie co najmniej dwa razy.

Refren - regularnie powtarzająca się część tekstu.

Rytm - występująca w wierszu powtarzalność poszczególnych elementów,

np. liczby wersów w strofie, sylab w wersie, układ rymów

Rym - jednakowe lub podobne brzmienie zakończeń wyrazów.

Rodzaje rymów:

- rymy parzyste (sąsiadujące) - rymują się wyrazy kolejnych wersów

                                                  układ aa, bb, cc 

- rymy krzyżowe, bądź przeplatane - rymują się wyrazy co drugiego wersu

                                                           układ ab ab 

- rymy okalające (abba)

- rymy nieregularne -  wyrazy rymujące się nie tworzą żadnego układu

 

 

 

Życzymy powodzenia i liczymy na dalszą współpracę.

 

© Zespół Centrum Edukacji Ego Partum