Pejzaże literatury

 
     
 

Droga Uczennico, drogi Uczniu,

 

jest nam niezmiernie miło, że weźmiesz udział

w ogólnopolskim konkursie „Pejzaże literatury”,

który odbędzie się 09 stycznia 2019 r.

 

Opracowaliśmy dla Ciebie wskazówki, w jaki sposób dobrze się do niego przygotować.

Mamy nadzieję, że nie tylko poszerzysz swoją wiedzę, ale także odniesiesz sukces.

 

Przeczytaj:

W. Szekspir Romeo i Julia
J. Słowacki Balladyna
A. de Saint-Exupery Mały Książę

 

 

Przypomnij sobie wiadomości dotyczące rodzajów i gatunków literackich:

Rodzaje i gatunki literackie

 

Powtórz wiadomości związane z motywami literackimi:

Motywy literackie

 

 

Czy pamiętasz, czym charakteryzuje się język potoczny?

 

Jest to odmiana języka mówionego, mająca najszerszy uzus (społeczny zwyczaj używania języka) i związana z codzienną komunikacją.

Jest to język najprostszy, najlepiej znany człowiekowi i w związku z tym często służy do definiowania i wyjaśniania terminów i pojęć specjalistycznych

(np. naukowych lub technicznych).
Styl potoczny spośród innych stylów języka ogólnego wyróżnia:
- najszerszy uzus – jest on używany najczęściej, przez największą liczbę użytkowników, w najprzeróżniejszych sytuacjach, bez względu na temat rozmowy;
- zasób najprostszych, podstawowych form i wyrazów potrzebnych do komunikowania się ludzi;
- przejawiający się w nim potoczny pogląd na świat, zdroworozsądkowe podejście do życia
 

Języka potocznego używamy nie tylko w wypowiedziach ustnych (rozmowa z koleżanką/w sklepie/ w urzędzie/w środkach komunikacji miejskiej). Jest to też język wielu tekstów pisanych – dzienników, pamiętników listów, reportaży, artkułów w prasie codziennej.

To, że styl ten przekazuje obraz świata widzianego oczami zwykłego człowieka, odbija się wyraźnie we właściwym mu słownictwie. Są to dwa rodzaje wyrazów:
- najczęściej używane w codziennej komunikacji, np.: mama, tata, dom, gotować, sprzątać, fajny, biegiem, pieszo;
- odnoszące się do podstawowych dziedzin zainteresowania człowieka – opisujące rzeczywistość mu najbliższą i najlepiej znaną. Wyrazy te nazywają najczęściej części ciała człowieka, dom i jego elementy, rodzinę, odzież, ruch i środki lokomocji, stosunki międzyludzkie, zachowanie człowieka i jego uczucia, emocje, moralność, wiarę i religię oraz sztukę i obyczaje.


Styl potoczny pozwala na komunikowanie się w sposób spontaniczny i naturalny. Oprócz słownictwa neutralnego, język potoczny dysponuje też wieloma wyrazami i wyrażeniami nacechowanymi pod względem emocjonalnym (na plus i na minus). Słownictwo ekspresyjne zabarwione jest dodatnio, np. kotuś, córunia lub ujemnie: babsztyl, tłuścioch, komuch.
Niesie też informacje o nastawieniu mówiącego względem opisywanej rzeczywistości

 

 

Zajrzyj do informacji związanych ze środkami poetyckimi:

Środki poetyckie

 

Sprawdź swoją wiedzę dotyczącą pojęć z teorii literatury:

Teoria literatury

 

Zapamiętaj wiadomości dotyczące charakterystyki postaci:

Charakterystyka postaci

 

 

Życzymy powodzenia i liczymy na dalszą współpracę.

 

© Zespół Centrum Edukacji Ego Partum