Dzielimy się doświadczeniem  


PRZEJDŹ PRZEJDŹ PRZEJDŹ PRZEJDŹ
 
PRZEJDŹ PRZEJDŹ PRZEJDŹ PRZEJDŹ


 

 

12 czerwca 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1133 zostało opublikowane

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie

szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli,

zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania

zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1133).

Wchodzi w życie 1 września 2018 r.

( Tekst rozporządzenia tutaj )

 

W związku z tym proponujemy publikację Państwa autorskich materiałów:

scenariuszy lekcji, sprawdzianów, gier edukacyjnych, konkursów, scenariuszy imprez

okolicznościowych, opracowań utworów, itp.

 

Każdy opublikowany materiał zostanie potwierdzony zaświadczeniem.

 

Jednym z kryteriów uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego,

a także wysokiej oceny pracy jest upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych ( & 5, pkt. 3b)

wskazanego rozporządzenia), dlatego serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

 

REGULAMIN

 

KARTA INFORMACYJNA

 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA