Zbiorcze wyniki konkursu

Podboje matematyczne


Liczba punktów % uczestników konkursu
35 - 40 7.0
30 - 34 24.6
25 - 29 35.1
20 - 24 22.8
0 - 19 10.5Nr zadania Odpowiedzi poprawne (%) Odpowiedzi błędne (%) Brak odpowiedzi (%)
1 28.1 63.2 8.8
2 43.9 38.6 17.5
3 17.5 47.4 35.1
4 77.2 19.3 3.5
5 80.7 17.5 1.8
6 33.3 59.6 7.0
7 56.1 36.8 7.0
8 75.4 22.8 1.8
9 26.3 66.7 7.0
10 86.0 10.5 3.5
11 66.7 26.3 7.0
12 73.7 21.1 5.3
13 70.2 26.3 3.5
14 52.6 22.8 24.6
15 84.2 12.3 3.5
16 82.5 14.0 3.5
17 89.5 8.8 1.8
19 52.6 40.4 7.0
20 38.6 57.9 3.5